Conditiemetingen

Conditiemetingen

Conditiemeting van uw installaties

Met een conditiemeting kunt u inzicht verkrijgen in de te verwachten onderhoudskosten van uw technische installaties. Deze meting vormt de basis voor uw meerjarenbegroting van uw elektrotechnische en beveiligingsinstallaties.


Totaal overzicht en inzicht

Van elk installatiedeel wordt de conditie bepaald en wat de actuele onderhoudsconditie ervan is. Deze wordt vervolgens afgezet tegen de gewenste onderhoudsconditie en de te verwachten veroudering. Zo wordt meteen duidelijk welke onderhoudsactiviteiten daartoe uitgevoerd dienen te worden en binnen welke periode.


Op deze manier kan Hoppenbrouwers u helpen uw onderhoudsbudget voor uw technische installaties vroegtijdig vast te stellen.


Heldere rapportages

De uitkomsten van de inspecties worden vastgelegd in heldere rapportages. Daarbij worden gebreken dan wel bijzonderheden waar nodig en/of wenselijk nader verduidelijkt door middel van een foto.
De wijze van rapportage en de manier van weergave wordt in overleg met u bepaald. Dat kan per jaar, per 10 jaar, per 25 jaar, maar ook op kwaliteitsniveau, op soort onderhoud, op hoofdlijnen of op detail. Mogelijkheden te over om uw Meerjarenonderhoudsplanning-rapportage in te richten op de voor u best werkbare manier. Hoppenbrouwers kan inspecteren op basis van NEN-2767 of BOEI, afhankelijk van uw wensen.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail