Zonnepark De Vlaas in Deurne Zonnepark De Vlaas in Deurne

Zonnepark de Vlaas

Als Energyport Peelland een aanbesteding uitschrijft, wint Hoppenbrouwers Techniek als één van de vijf inschrijvers voor de realisatie van het zonnepark. Initiatiefnemer Martien Bots: ‘’Hoppenbrouwers kreeg de opdracht voor de totale realisatie van de 18.000 panelen (waarvan 8.000 via de SDE-regeling en 10.000 via de postcoderoosregeling). Het is op dit moment het grootste project op het gebied van zonnepanelen binnen de postcoderoosregeling, waardoor meer bewoners kunnen participeren in de exploitatie.”

Bij een postcoderoosregeling gaat de overheid uit van de viercijferige postcode. Mensen uit de aangrenzende gebieden mogen ook meedoen aan het duurzaamheidsinitiatief en ontvangen energiebelastingkorting op elke opgewekte kWh. Bij Zonnepark De Vlaas hebben daardoor 28.000 huishoudens de kans om deel te nemen aan het project.

Locatie De Vlaas bestaat uit 11 hectare grond, voornamelijk landbouwgrond. Op 4.5 hectare komen de zonnepanelen met daaromheen een groene long, waar volop ruimte is voor recreatie. Het zonnepark maakt gebruik van de SDE-regeling, een stimuleringssubsidie van het ministerie van Economische zaken en klimaat voor de ontwikkeling van de duurzame energievoorziening in Nederland.

Martien: ”We zijn in dit proces naar elkaar toegegroeid en hebben veel van elkaar geleerd; samen vinden we het wiel opnieuw uit en komen we verder.”