Wet- en regelgeving duurzaamheid Wet en regelgeving duurzaamheid

Dit wil je weten over wet- en regelgeving rondom duurzaamheid

Duurzame keuzes worden steeds gemotiveerd door de overheid. Dit doen ze op twee manieren: middels aantrekkelijke subsidies en door het invoeren van wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid. Beide manieren verdienen jouw aandacht.

Energielabel C

Een ingrijpende maatregel is het feit dat alle kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023 verplicht zijn om minimaal energielabel C te dragen. Heb je dit niet, dan mag je het pand niet meer gebruiken. Voorkom dit door eerst te onderzoeken wat de huidige stand van zaken is. Doe de check op de website. Of schakel ons in als er nog geen energielabel is. 

Ben je in het bezit van minimaal energielabel C? Dat is goed nieuws. Je bent al voorbereid op wat er in 2023 komen gaat. Maak je geen zorgen als jouw kantoor nog niet het juiste label draagt. Met slim en deskundig advies zijn alle benodigde stappen snel gezet. Onze adviseurs vertellen je daar graag meer over.

Medewerker van Hoppenbrouwers Techniek

Kosten tegenover baten

Met de informatieplicht energiebesparing en verplichting van energielabel C motiveert de overheid  het bedrijfsleven om duurzame keuzes te maken. Dat is hard nodig aangezien deze maatregelen vragen om forse investeringen. Er is bij bedrijven over het algemeen welwillendheid om de kas aan te spreken, maar daar zijn niet altijd de middelen voor. Gelukkig kun je aanspraak maken op subsidies, later meer over de procedures daarvan. Eerst is het fijn om kosten en baten tegen elkaar af te leggen en aan de hand daarvan onderbouwde bedrijfsbeslissingen te nemen. 

Een stappenplan

In de eerste plaats wil je weten wat een investering oplevert. Zo onderzoek je bijvoorbeeld hoeveel het kost om zonnepanelen aan te schaffen en te installeren, hoeveel subsidie je ontvangt en in hoeverre het energieverbruik op jaarbasis vermindert. Is het antwoord op de rekensom aantrekkelijk genoeg, dan installeren maar. Toch? Wij adviseren van niet. Duurzame maatregelen neem je niet alleen op basis van een kosten-batenanalyse. Ook het werkgeluk en comfort is van cruciaal belang. Een energiezuinig kantoor is dan ook niet per definitie een fijne werkomgeving. Zo zijn er klimaattechnisch veel factoren om rekening mee te houden.

Advies van onze specialist

  • Specialist-elektrotechniek-bas tekath

    “Soms leveren duurzame installaties niet de beste kosten-batenanalyse op, maar dragen ze wél bij aan het werknemersgeluk. Ook dit nemen wij mij in ons advies.” Bas Tekath, Projectleider

Subsidies

Terug naar de subsidies. Dat karwei is vaak lastiger dan gedacht. Neem als voorbeeld de subsidieaanvragen. Wil je die daadwerkelijk ontvangen, dan ga je eerst een ingewikkelde procedure door. Die ook nog per regeling verschilt in voorwaarden en regels. Waar de overheid verwacht dat je de ene subsidie vóór de start van het project aanvraagt, moet je de ander indienen bij de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen. 

De administratieve rompslomp bij subsidies gaat verder dan dat. Wil jij bijvoorbeeld profiteren van de 21% btw-teruggave op zonnepanelen? Zorg er dan voor dat de offerte aan alle voorwaarden voldoet. Die stellen wij altijd specifiek op voor de betreffende subsidieaanvraag. Zo is ‘een verkeerde offerte’ nooit de reden dat jij geen aanspraak maakt.