Welke elektrotechnische inspecties zijn noodzakelijk voor uw bedrijf? Welke elektrotechnische inspecties zijn noodzakelijk voor uw bedrijf?

Welke elektrotechnische inspecties zijn noodzakelijk voor uw bedrijf?

De huidige Arbo-wet (zie artikel 3.4, “Elektrische installaties”) verplicht werkgevers om de werknemers en derden (bezoeker, inleners, etc,) een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Als werkgever zal u er zorg voor moeten dragen dat de elektrotechnische installatie aantoonbaar periodiek gecontroleerd wordt op de veiligheid van de installatie.

Een elektrotechnische installatie is onderhevig aan slijtage door onder andere gebruik en veroudering, daarom dient u uw elektrotechnische installatie periodiek te laten inspecteren zodat u verzekerd bent van een veilige installatie. Bovendien kunt naar de arbeidsinspectie en verzekeraars aantonen dat al het mogelijke is gedaan om ongevallen en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Als het gaat om inspecties bij bestaande elektrotechnische installaties, welke heeft u dan nodig? Onze beslisboom helpt u de juiste keuze te maken.

Wij helpen u kiezen bij de juiste inspectie

 

Tabel achterhalen welke inspecties noodzakelijk voor installatie

Voor meer informatie neem contact met ons op.