Nieuws

Ondertekening samenwerking 'leer werk loket'

Op woensdagochtend 25 februari is een volgende stap gezet op weg naar betere dienstverlening voor leren en werken in de regio. Op locatie bij Hoppenbrouwers Techniek in Udenhout trapt wethouder Erik de Ridder van Werkgelegenheid af met een dankwoord naar Henny de Haas, algemeen directeur Hoppenbrouwers Techniek en ambassadeur van het 'leer werk loket'

 

Het leer werk loket

Erik de Ridder: "Het is geen toeval dat we hier bij Hoppenbrouwers zijn, zij waren in 2010 al de beste Brabantse werkgever en ook in tijden van crisis investeert het bedrijf volop in het personeel. De jeugd wordt hier klaargestoomd voor het werken in de techniek en je ziet dat deze strategie echt werkt voor Hoppenbrouwers. Vanaf 2013 zijn we druk bezig met het opzetten van een akkoord om leren en werken samen aan te pakken; 'het leer werk loket'. Het gaat hier om het verbinden van mensen. Bedrijven moeten goed begeleid worden om mensen arbeidsfit te houden. Maar ook juist de mensen die verder van de arbeidsmarkt af staan verder te helpen, bijvoorbeeld door opleidingen."

 

Betrokkenheid is belangrijk 

Henny de Haas; "Ik laat mensen die hier op locatie zijn vaak zien hoe wij werken en leren aanpakken en waarom het voor ons zo succesvol is. Het gaat erbij ons om dat ze zich een echt Hopje voelen. Zich verbonden en betrokken voelen met ons bedrijf. Wanneer mensen zich niet thuis voelen in hun werk vertrekken ze vaak binnen een paar jaar. Dit geldt ook voor onze leerlingen, ze moeten met plezier werken, trots zijn op hun werk en inzet tonen. Alleen dan werkt het voor ons als bedrijf en voor henzelf. De leerlingen gaan gemiddeld twee jaar naar school en rouleren binnen onze disciplines om kennis te maken met de verschillende technieken. Ouders en scholen betrekken tijdens de opleiding werkt gewoon heel goed voor ons.".

 

Ondertekenen akkoord

Na een korte rondleiding in het pand aan de Kreitenmolenstraat breekt het officiële moment aan. Wethouder Erik de Ridder "van werken" ondertekent mede namens wethouder Marcelle Hendrickx "van leren" een akkoord met Carl Govers, bestuurslid van de Onderwijsgroep Tilburg en districtsmanager Joost van Hamont van het UWV. Daarnaast is ook Midpoint Brabant van de partij omdat daar het project leren en werken in 2015 aanhaakt om een voorschot te nemen op regionale dienstverlening. Het akkoord wordt samen met een 'business model' aangeboden aan de landelijke projectleider leren en werken Marianne Zoetmulder: "We gaan met dit plan voor een stevige doorstart zorgen voor de lager opgeleiden en niet werkenden in de regio Tilburg, zodat ook zij deel kunnen nemen binnen het MKB. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit een succes gaat worden."

 

Door ondertekening van het akkoord doet de regio gelijk een beroep op landelijke middelen voor leren en werken. De gemeente en het UWV in de regio stelden al extra geld beschikbaar om het project te ondersteunen omdat het business model aantoonde dat deze functie nuttig is voor de regio.

 

We gaan er van uit dat er vanaf mei gestart kan worden met dienstverlening. Hierover wordt uitgebreid gepubliceerd. De website leren en werken zal dan ook in de lucht gaan waardoor er afspraken kunnen worden gemaakt en die ook toegang geeft naar landelijke informatie.

 

naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail